กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาครู

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาครู
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (รูปแบบออนไลน์)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก https://bit.ly/3kX8VlA
#กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #KRU

Leave a Reply

Your email address will not be published.