กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครู หัวข้อการบรรยาย เรื่อง ความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Digital Literacy Certification IC3

กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครู หัวข้อการบรรยาย เรื่อง ความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Digital Literacy Certification IC3
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (รูปแบบออนไลน์)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก https://bit.ly/3KJhNWr
#กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #KRU

Leave a Reply

Your email address will not be published.