กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู

กิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.20 น. เป็นต้นไป
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก https://bit.ly/3o80DJx
#กิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี #KRU

Leave a Reply

Your email address will not be published.