ติดต่อสอบถาม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
+ ที่อยู่: 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190
+ โทรศัพท์ : 034-534071
+ โทรสาร : 034-534071
+ อีเมลล์ : ed@kru.ac.th
+ เว็บไซต์ : http://ed.kru.ac.th
+ โทรศัพท์ : 034-534071