ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่  ๕)

ประกาศตามลิงค์ด้านล่างครับ

ประกาศ มาตรการป้องกัน COVID ฉบับที่ 5 (21042564)