กิจกรรมพี่สอนน้องร้องเพลงคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมพี่สอนน้องร้องเพลงคณะครุศาสตร์

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา