ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ครูผู้สอน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

📌📌สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

กำหนดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ห้อง 2) รุ่นที่ 18

กำหนดการอบรมการพัฒนา

Read more

กำหนดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ห้อง 1) รุ่นที่ 18

กำหนดการอบรมการพัฒนา

Read more