ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ฯ

📣ประชาสัมพันธ์📣

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ฯ จัดโดยสำนักงานจัดการผลประโยชน์

กิจกรรมที่ 3 การสัมมนาเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัย ฯ

📌 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

📌ในการนี้ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมกันนี้

https://forms.gle/4D3ccesC9X6qnEyC9