แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านช่องทาง

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98444826224…
Meeting ID: 984 4482 6224
Passcode: 654280