กำหนดจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ณ วัดพุเลียบ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ประชาสัมพันธ์
ตามที่คณะครุศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าพรรษา ณ วัดพุเลียบ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นั้น
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมทำบุญติดพุ่มเงินตามกำลังศรัทธา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2564 และร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุเลียบ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด