ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการเผยแพร่คลิปวิดีโอกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการเผยแพร่คลิปวิดีโอกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (ระดับคณะ) ผ่านเว็บไซต์คณะครุศาสตร์และเพจ facebook คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาวิดีโอและดำเนินการทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2564