กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564

1.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ฯ  ระหว่างวันที่  11-31  สิงหาคม  2564  รูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์  http://ed.kru.ac.th/th/ และเพจ Facebook คณะครุศาสตร์ http://bit.ly/3x6DHwP นักศึกษาดำเนินการดังนี้

1.1.  ศึกษาวีดิทัศน์  “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์” ได้ที่ลิงค์ดังนี้

https://drive.google.com/drive/folders/18blRQ5EoXEbq0PC7LKur4eGHVCOhndci?usp=sharing

1.2. ตอบคำถามผ่าน Google From ส่งคำตอบภายใน 31 สิงหาคม 2564 ได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้