อเชิญชวนคณาจารย์คณะครุศาสตร์และผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ #การจัดการความรู้(KM)

ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะครุศาสตร์และผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ #การจัดการความรู้(KM) เรื่อง “การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ผ่านระบบออนไลน์
วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียน➡️➡️➡️สแกนคิวอาร์โค้ด