ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งคำขวัญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 ในหัวข้อ “การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการใช้ภาษาไทย”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งคำขวัญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 ในหัวข้อ “การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการใช้ภาษาไทย”
สามารถกรอกใบสมัครและส่งผลงานได้ที่ https://docs.google.com/…/1vV…/edit… หรือ QR Code ตามใบประชาสัมพันธ์
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ หมดเขตสมัครอละส่งผลงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2564