โครงการ “เทคนิคการเขียนขอทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญคณาจารย์คณะครุศาสตร์และผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“เทคนิคการเขียนขอทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม”
วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
ช่องทางการลงทะเบียน : สแกนคิวอาร์โค้ด