นางสาวยุพวัลย์ ภูษณะพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาว ยุพวัลย์ ภูษณะพงษ์ นักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภทบุคคลหญิงเดี่ยว (ตัวแทนประเทศไทย) ในการแข่งขัน Suzuki world cup 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น