นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพร้อมบุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มแด่สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 ประจำปี2561 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี และรศ. ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มแด่สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3