นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์อรรถพล ยรรยงเสวี

วันเสาร์ 17 มีนาคม 2561 ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์อรรถพล ยรรยงเสวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ที่ได้เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระดับ FIFA ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 3 ปีติดต่อกัน