กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับภาควิชาภาษาไทย

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.นันทริยา สาเอี่ยม หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษาในครั้งนี้