กิจกรรมฝึกทักษะทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการพิมพ์ซิลค์สกรีน

กรอกใบสมัคร 

กิจกรรมฝึกทักษะทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการพิมพ์ซิลค์สกรีน

กลุ่มเป้าหมาย : ครูในโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 40 คน

รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 22  เมษายน  2561

ประกาศรายชื่อ  25  เมษายน  2561

อบรม  28-29  เมษายน  2561

ณ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี