ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาร.10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรพิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เวลา 08.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยการวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร  ต่อด้วยเวลา 09.00 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,000 ดอก ซึ่งจะจัดสถานที่ อุปกรณ์การจัดทำอยู่บริเวณด้านหน้าของห้องประชุมอรพิม สำหรับดอกไม้จันทร์จะนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2. กิจกรรมทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดสถานที่ไว้ 5 จุดดังนี้ค่ะ

– หอพระ พระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต

– ศาลพระกาญจนบุรี ตรงข้ามหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ศาลพระพรหมตรงข้าม รร.สาธิต

– บริเวณป้ายหน้ามหาวิทยาลัย

– โรงอาหาร อาคารนันทนาการและกิจการนักศึกษา

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน