ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน ธันวาคม