ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและการสอบบรรจุครู

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิ

Read more

กิจกรรมฝึกทักษะทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการพิมพ์ซิลค์สกรีน

กรอกใบสมัคร  กิจกรรม

Read more