นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพร้อมบุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มแด่สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

จังหวัดกาญจนบุรีจัดพ

Read more