กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AR

สาขาเทคโนโลบีการศึกษ

Read more

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพร้อมบุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มแด่สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

จังหวัดกาญจนบุรีจัดพ

Read more

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาสอบผ่านเป็นผู้ตัดสินฟุตซอล รุ่นที่ 7

วันเสาร์ 17 มีนาคม 2

Read more