ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศกำหนดการสอบประ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more